Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Γιατί είναι απαραίτητος ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Ο άνθρωπος αφιερώνει στην εργασία του το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Συναντάμε συχνά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους κι αποτελεί για αυτούς ένα «αναγκαίο κακό», για καθαρά βιοποριστικούς λόγους.

Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπάει αυτό που κάνει ή διαπιστώνει ότι δεν έχει τις απαραίτητες ικανότητες, που θα τον κάνουν να ξεχωρίσει στον τομέα του ή έχει διαλέξει ένα επάγγελμα ή κλάδο με το οποίο νιώθει αταίριαστος, καταλήγει να νιώθει εγκλωβισμένος και δυστυχισμένος.

Στις μέρες μας υπάρχουν τρόποι να αποκτήσει το άτομο τη σχετική αυτογνωσία και να επιλέξει από την αρχή το επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπικότητα, στις ικανότητες και στα ενδιαφέροντά του. Αν έχουμε επιλέξει κάτι που μας ταιριάζει νιώθουμε ικανοποίηση από το αντικείμενο της εργασίας μας, είμαστε πιο παραγωγικοί κι έχουμε καλύτερη ψυχική υγεία. Δίνεται λοιπόν ένα τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου ή σε Φοιτητές, οι οποίοι θέλουν να αποφασίσουν για τη μελλοντική τους πορεία.

Το τεστ αυτό μπορεί να δοθεί και σε ενήλικες οι οποίοι αναζητούν μια διαφορετική καριέρα, αλλά δε γνωρίζουν από πού να ξεκινήσουν. Ένα εργαλείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού χρειάζεται να μπορεί να αξιολογήσει, με έγκυρο κι αξιόπιστο τρόπο, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του ατόμου, έτσι ώστε να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις για τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στο νέο.

Στη συνέχεια ο Σύμβουλος, ο οποίος χρειάζεται να έχει γνώσεις από την αγορά, έτσι ώστε να μπορέσει να ενημερώσει για τις ειδικότητες  που έχουν τη μεγαλύτερη, αλλά και τη μικρότερη ζήτηση, συζητάει με το άτομο για τα αποτελέσματα του τεστ και, παρέχοντάς του την απαραίτητη πληροφόρηση, το βοηθάει να σχεδιάσει τη μελλοντική του πορεία.