Πώς επηρεάζουν οι ανασφάλειες τις ερωτικές μας σχέσεις

Κριτήρια επιλογής συντρόφου, Όρια, Ψυχοθεραπεία, Αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, Ανασφάλειες, Θεωρία δεσμού, Φόβος εγκατάλειψης
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανασφάλειες. Ανασφάλειες που σχετίζονται με το πόσο αρέσουμε, πόσο θα μας αποδεχτούν κι αν τελικά θα αγαπηθούμε, πόσο ικανοί είμαστε κι αν αξίζουμε, πόσο τα καταφέρνουμε…
Περισσότερα